New education links

Wie is een bijlesdocent?

Een schoolbegeleider is een specialist die interesses onderzoekt en een omgeving creëert voor de ontwikkeling van een kind. Het richt zich niet op de behoeften van het curriculum of de onderwijsstandaard, maar op de behoeften van de student. Tegelijkertijd probeert de tutor zijn cognitieve behoeften in harmonie te brengen met de interesses en mogelijkheden van het gezin.


Om de rol en verantwoordelijkheden van een tutor in het onderwijs beter te begrijpen, laten we hem scheiden van andere specialisten die betrokken zijn bij persoonlijkheidsontwikkeling en het werken met schoolkinderen.

https://retire-ready.org/wp-content/uploads/fluentform/ff-df8fd3ac2ad3bc4b6e0e6ed9a8673336-ff-as_1.pdf
https://convel.co/wp-content/uploads/fluentform/ff-3874b8bec07a766ca454f69a5fbb9a32-ff-as_4.pdf
https://convel.co/wp-content/uploads/fluentform/ff-6408c90a6dc975b6260f6f40b869c50f-ff-sd_16.pdf
https://dxfstore.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-f014ec62b0c82acad4bbc57a21c99053-ff-as_6.pdf
https://dxfstore.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ade6b9e8cab1b306324806c02d851edc-ff-sd_15.pdf
https://dxfstore.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-638f3b3e544fe37d4503dd540fc86169-ff-sd_6.pdf
https://reservoircleaning.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-a2d648d5a2bfb40bf04ce891c54536bb-ff-sd_2.pdf
https://reservoircleaning.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-772128483e41a11f33b6174efbc3d71e-ff-sd_13.pdf
https://reservoircleaning.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-76712148e0b72dfc333998c3a12a68d9-ff-sd_9.pdf
https://vehs.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-96237f1dc5114e63bfc0c115fca5a2f3-ff-sd_1.pdf
https://vehs.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-e9819437f30708e794d80a94181bd298-ff-sd_10.pdf
https://africacancerrescue.org/wp-content/uploads/fluentform/ff-bfc08c965c2e1a2040ae085e26f752a9-ff-sd_3.pdf
https://dingkingexpress.com/wp-content/uploads/sites/34/fluentform/ff-c766c300310855dd3303c74eb405ade5-ff-sd_4.pdf
https://ccmicu60.org/wp-content/uploads/fluentform/950e315d-ff-10b1da6dba995c894479f75c5c51c702-ff-sd_7.pdf
https://raoulbeaulieu.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-356ccddd50b551ac0d570ff8b700562b-ff-sd_12.pdf
https://raoulbeaulieu.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8bf56d27b90080a433f07ec94e33587f-ff-sd_11.pdf
https://media.airbrush-art.co.uk/fluentform/ff-205ae3a98a061012444c6e22dca24584-ff-sd_7.pdf

Waarin verschilt een bijlesdocent van een defectoloog?
Docenten kunnen worden aangezien voor defectologen van leraren. Hun werkterreinen en taken verschillen echter.

De taak van de leraar-defectoloog is het bestuderen van de psychofysische kenmerken, het systeem van waarneming en temperament om de ontbrekende functie te herstellen of te corrigeren. Een defectoloog kan bijvoorbeeld muzikale neigingen bij een visueel gehandicapt kind onderscheiden en de ontwikkeling in deze richting richten.

De taak van de tutor: evenementen creëren die de manier van denken en het idee van de toekomst veranderen. Dit is een van de vormen van antropopraktijk - werken in de ruimte van iemands subjectieve realiteit.

Epigenetische studies tonen aan dat er, ongeacht erfelijke neigingen, altijd ruimte is voor het potentieel van onzekerheid en ontwikkeling. Interactie in een nieuwe omgeving, met nieuwe mensen en nieuwe manieren kan de toekomst veranderen. Het is de verantwoordelijkheid van een tutor op school om het kind mogelijkheden te bieden voor dergelijke interactie.

Hoe een tutor verschilt van een coach?
Het belangrijkste verschil is dat coaches werken met oudere tieners en volwassenen. De coach duwt de persoon naar een reeds gevormd doel en geeft meestal nogal rigide richtlijnen.

De taak van de tutor is om het kind te helpen begrijpen wat hij wil. Een tutor werkt vaak in een situatie van onzekerheid, wanneer het cognitieve verzoek nog niet is gevormd. Hij heeft zachtere, zelf-gemotiveerde methoden.

Waarin verschilt een bijlesdocent van een psycholoog?
De schoolpsycholoog biedt psychologische hulp aan kinderen en volwassenen. Vaak - in conflictsituaties. In dit geval worden psychologische methoden gebruikt.

De taak van de tutor: helpen bij zelfbeschikking. Een tutor op een school is in de eerste plaats een leraar. Volgens de beroepsstandaard is hij verplicht een passende omscholing te volgen. Sommige specialisten hebben misschien ook een diploma in psychologie, maar bij de begeleiding worden pedagogische hulpmiddelen gebruikt.

Hoe een bijlesdocent verschilt van een bijlesdocent
Tutortaak: het verbeteren van de kennis van het kind over een bepaald onderwerp binnen een bepaald programma.

De taak van de bijlesdocent: vrijheid geven en leren verantwoordelijkheid te nemen. Hij legt geen moeilijke onderwerpen uit en dwingt niet tot leren. Een educatieve tutor creëert een omgeving en legt uit dat elke actie en passiviteit een gewicht heeft.

Waarin verschilt een tutor van een curator?
De taak van de curator: inspelen op de moeilijkheden die zich voordoen bij het kind. Dit kunnen problemen zijn met tijdplanning, zelfbeheersing, het beheersen van een bepaald onderwerp, educatieve motivatie.

De taak van de tutor: hulp bij het uitstippelen van een individueel leertraject voor het kind, inclusief formeel en niet-formeel onderwijs. Dit zijn hun kenmerken:

Formele training wordt geassocieerd met het verkrijgen van documenten van de vastgestelde vorm. Het kan basis (het behalen van een schoolcertificaat) en aanvullend (diploma in muziek of kunst) zijn. Altijd beperkt in de tijd.
Informeel leren is gericht op het bevredigen van persoonlijke interesses. Het kan worden uitgedrukt in elk geformatteerd evenement (excursie, masterclass, discussieclub, kamp) of casual zijn (educatie kan bijvoorbeeld worden beïnvloed door een gesprek met een erudiet persoon). Heeft geen deadlines, kan een leven lang meegaan.
Tutor tools en stadia

Популярні дописи з цього блогу

nteressante weetjes voor kinderen over de feestdagen. De meest interessante zomervakanties

Writing Services

Kenmerken en kenmerken van filosofie